Les condicions d'accés i ús del present Lloc Web, i les aplicacions mòbils, es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, l'Usuari es compromet a fer un bon ús del web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser Usuari del Lloc Web URL del web implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i la normativa legal aplicable en aquesta matèria.

Si pel motiu que fos no està d'acord amb aquestes condicions no continuï utilitzant aquest web.

Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin de compliment obligat.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

Responsabilitats

ENTITAT RESPONSABLE no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar per l'ús del Lloc Web o l'app, a títol enunciatiu: errors u omissions als continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

ENTITAT RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

Tanmateix, tenint en compte els arts. 11 i 16 de la LSSI-CE, ENTITAT RESPONSABLE es compromet a la retirada o, si escau, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

ENTITAT RESPONSABLE no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o males configuracions del programari instal•lat a l'ordinador de l'Usuari. S'exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l'Usuari es connecti a Internet. Igualment, no es garanteix la inexistència d'interrupcions o errors a l'accés al Lloc Web.

Modificacions

ENTITAT RESPONSABLE es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web i aplicacions mòbils, així com la configuració o presentació de la mateixa, en qualsevol moment, sense assumir-ne alguna responsabilitat.

Enllaços

Enllaços a tercers

Vostè ha de ser conscient que quan estigui en aquest Lloc Web titularitat de “LLOGUERING, SL”, podrà ser dirigit a altres llocs de tercers que estan fora del nostre control. Hi ha enllaços a altres llocs que us poden portar fora del nostre servei. Per exemple, si feu 'clic' en un baner, un anunci o un resultat de cerca, el 'clic' pot treure'l del Lloc Web de BCU HOUSING. Aquests altres llocs web poden incloure llocs web d’altres anunciants, patrocinadors i socis que poden utilitzar el seu logotip amb el nostre com a part d’un acord de col•laboració o de marca compartida. Aquests altres llocs poden enviar les seves pròpies galetes als visitants per recopilar dades o sol•licitar informació. “LLOGUERING, SL” no pot controlar aquests llocs web i, per tant, no és responsable del contingut. La inclusió d'hipervincles a qualsevol altre lloc per part de LLOGUERING, SL no implica cap aprovació del material en aquests llocs, ni cap associació amb els seus operadors. Les polítiques de LLOGUERING, SL no s'estenen a res que sigui inherent a l'operació d'Internet, cosa que està fora del nostre control. Recordi que cada vegada que facilita informació online, aquesta informació pot ser recopilada i utilitzada per persones que vostè no coneix.

Propietat Intel•lectual i Industrial

ENTITAT RESPONSABLE és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial e intel•lectual referits als continguts que s'incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat aquesta empresa.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web i de les aplicacions mòbils, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'ENTITAT RESPONSABLE. Tota la informació que es rebi al web, com ara comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a ENTITAT RESPONSABLE de manera gratuïta. No cal enviar informació que NO pugui ser tractada d'aquesta manera.

ENTITAT RESPONSABLE assumeix plena responsabilitat respecte als serveis prestats en nom seu. ENTITAT RESPONSABLE en cap cas assumirà qualsevol tipus de responsabilitat que es derivi dels Serveis prestats per tercers externs, cosa que inclou els tercers als quals es pugui accedir mitjançant anuncis, links, o qualsevol tipus d'enllaç o enllaç al propi web d'ENTITAT RESPONSABLE. Aquests serveis o prestacions són desenvolupats sota la direcció, la iniciativa i la responsabilitat única i exclusiva de l'anunciant o responsable de l'enllaç, amb total indemnitat per a ENTITAT RESPONSABLE.